A:

Adorabile:           Ch'ung Pai Te

Avventuriero:     Mao Hsien

Ambra:                 Hu P'o

Ametista:            Tzu Shui Ching

Albicocca:            Hsing Tzu Yen See

Arrogante:           Ao Man Te

Atleta:                  Yun Tung Chia

 

B:

Bambino:             Ying Erh

Bellezza:              Mei Li

Bandito:               T'u Fei

Bambù:                Chu

Bronzo:                Ch'ing T'ung

Budda:                  Fo

Bottone:               Niu K'ou

 

C:

Camelia:               Shan Ch'a

Capitano:             Shang Wei

Carota:                 Hu Lo Po

Cavaliere:            Ch'i Ping

Ciliegia:                Yng Shui Kuo

Carbone:              Mei

Corallo:                 Shan Hu

 

D:

Dalia:                    T'ien Chu Mu Tan

Delicato:              Mei Wei Te

Delizioso:             K'uai Lo

Devoto:                Feng Hsien

Diamante:           Chin Kang Tsuan

Distinto:               Cho Yueh Te

Divino:                  Shen Te

 

E:

Ebano:                  Wu Mu

Elegante:             Yu Mei Te

Eccezionale:        Ch'u Wai

Eccellenza:          Yu Yueh Te

Entusiasta:          Je Hsin

Eco:                       Hui Sheng

Est:                        Tung

 

F:

Fiabesco:             Shen Kuai Hsiao Shuo

Favoloso:             Yu Yen Te

Fedele:                 Hsin Yen

Fantastico:          Ch'i Huan Te

Fantasia:             Huan Hsiang

Fiore:                    Hua

Fortuna:               Ming Yun

 

G:

Generoso:             K'ang K'ai Te

Gentleman:           Shen Shih

Gemma:                 Pao Shih

Generale:              Shang Chiang

Glorioso:                Kuang Jung Te

Grazioso:               Yu Ya Te

Guardiano:            Pao Hu Jen

 

I:

Idolo:                     Ou Hsiang

Imperiale:             Ti Kuo Te

Inchiostro:            Mo Shui

Intimo:                   Ch'in Mi Te

Intrepido:              Yung Kan Te

Iris:                         Ch'ang P'u

Irresistibile:          Pu K'o Ti K'ang Te

 

L:

Leonessa:               P'in Shih

Loto:                        Lien Hua

Leale:                      Chung Hsin Te

Lanterna:                Teng Lung

Libertà:                    Tzu Yu

Luna:                        Yueh

Lode:                        Tsan Mei

 

M:

Magico:                    Mo Shu

Mogano:                   Hung Tsun Se

Maestoso:               Tsun Yen Te

Meraviglioso:          Ch'i I Te

Monarca:                 Chun Chu

Magnfico:                 Hua Li Te

Merletto:                  Hsien Tai

 

N:

Nobile:                     Kao Kuei Te

Notturno:                Yen Chien

Notte:                      Yeh

Nero:                        Hei Te

Nuvola:                    Yun

Natura:                     Tzu Jan

Nord:                         Pei Fang

 

O:

Oriente:                    Tung Te

Orientale:                 Tung Fang Te

Osservatore:           Kuan Ch'a Che

Opale:                       Tan Pai Shih

Opera:                       Ko Chu

Oasi:                          Lu Chou

Orchidea:                  Lan Chu Chih Wu

 

P:

Pagoda:                     T'a

Pittore:                      Hua Chia

Poeta:                        Shih Jen

Primula:                     Ying Ts'ao Hua

Principe:                    Huang T'ai Tzu

Principessa:              Kung Chu

Porpora:                    Tzu Se Te

 

R:

Raro:                           Han Yu Te

Ribelle:                       P'an T'u

Rosso:                         Hung Se Te

Rubino:                       Hung Pao Shih

Rosa:                           Mei Kuei

Raffinato:                   Ching Lien

Regina:                       Huang Hou

 

S:

Sensazionale:            Fei Ch'ang Te

Serenità:                      Yeh Ch'u

Segreto:                      Pi Mi Te

Stella:                          Hsing

Stupendo:                   Wei Ta Te

Stella del nord:          Pei Chi Hsing

Saggezza:                   Chih Hui

 

T:

Tuono:                         Lei

Topazio:                      Huang Yu

Tesoro:                        Ts'ai Pao

Tramonto:                   Jih Lo

Trionfo:                        Shèngli

Tenace:                        Wan Qiang De

Talento:                       Tian Cai

 

V:

Valore:                        Yung Kan

Velluto:                       T'ien E Yung Te

Violetta:                      Tzu Lo Lan

Virtù:                            Mei Te

Virtuoso:                     Mei Te Te

Vermiglio:                   Yin Chu

Vento:                          Feng

 

Z:

Zafferano:                    Fan Hong Hua

Zaffiro:                          Lan Bao Shi

Zenzero:                       Sheng Jiang

Zucchero:                     Tang

Zen:                               Chan Zong

Zenit:                             Tian Ding